Sidhuvudbild

Om Hästplaneraren

När du behöver hjälp!

Februari 2017 var Eva Bergström månadens profil på Hästsverige Hästplaneraren drivs av Eva Bergström som är marknadsekonom DIHM, har studerat Hästen, samhället och planeringen vid SLU, Alnarp och gått ett stort antal kurser som berör hästhållning, häst- och samhällsplanering.

Vi har också god kunskap vilka sorters typ av stöd som finns och hur man söker dem.

Vi har utfört många olika sorters studier och projekt inom hästnäringen åt såväl offentliga, privata som ideella uppdragsgivare. Fråga gärna efter referenser.

Läs mer här.

Vill du läsa mer finns "månadens proil" från hästsverige.se här.