Sidhuvudbild

Uppdrag

Ekerö och Sundsvall

Bild från en av ridskolorna i Sundsvall År 2017 gjorde vi, Hästplaneraren och Tänkvärt Företag, en utredning om ridskolornas förutsättningar och möjligheter i Sundsvall på uppdrag av Sundsvalls kommun.

Ekerö kommun ville få hela sin hästnäring belyst. Antal hästar, hästhållningar, företag, omsättning, ridvägar mm belysta samt utvecklingsmöjligheterna. Detta arbete genomförde vi 2015.

Genomförda uppdrag - ett urval

Kom-ut-till-landet-nara-stan-titelsida.jpg Nacka kommun, 2005, "Förutsättningar för etablering av ridskoleverksamhet i Storstockholm"

Söderhamns kommun, 2006, Förstudierapport "Hästnäringen i Söderhamns kommun"

Värmdö kommun, 2007, Utredning "Förutsättningar för hästnära boende i Värmdö"

Projekt Stallkraft - får människor och stall att växa, 2007 - 2010. Värmdö Föreningsråd. Se här.

Lidingö stad, 2008, "Kom ut till landet - nära stan". Utredning om Elfviks gård och stadens ridskolor. Framtid och förutsättningar.

Eget uppdrag. "Förutsättningar för storstadsnära hästturism" 2009. I samarbete med Anders Berg och Gunnel Hedman. Läs vår sammanfattning här.

Privat uppdragsgivare, 2009, Skärmarö gård, Värmdö. En modern ridsportanläggning på toppnivå.

Eget uppdrag. Stockholm Filippa Park, ett regionalt hästcentrum med nationell prägel - en förstudie, 2010. I samarbete med Anders Berg och Gunnel Hedman.
Läs mer här.

Nationella Nätverket för Hästvägar, implementering, 2011 och 2012. Hushållningssällskapet Sjuhäradsbygden.

Gustavsbergs Ryttarsällskap, 2011, Möjligheter att utveckla Gustavsbergs Ridcenter.

Filippa Park Hågelby, bidrag till Botkyrka kommuns markanvisningstävling för Hågelby, i samarbete med Mapsec (Anders Berg och Gunnel Hedman), Tor Svae och Nyréns arkitektkontor, 2015.

Hästens Dag Värmdö, ev av två projektledare med totalansvar för denna dag som genomförts 2014, 2015 och 2016.

Utredning av hästnäringen i Ekerö kommun. April - maj 2016
Se rapporten här.

Rapport om möjliga finansieringskällor i Uppland på privat anläggning. December 2016

Pågående arbeten

Olika-yrken.jpg Vision Häst Värmdö, initiativtagare och motor i detta nätverk som startade 2005, med bl a drift av hemsidan visionhastvarmdo.se

Värmdö Hästvägsförening, ordförande. Föreningen bildades 2013 och arbetar för säkra hästvägar och ökad kunskap hos alla i Värmdö kommun. http://www.varmdohastvagar.se